U bevindt zich hier:

Kennis-sessie 'Tips en valkuilen bij wijzigingen en 
beëindiging overheidscontracten' 


Oktober 2019 - Datum volgt z.s.m.

Doel en doelgroep
Deze kennis-sessie is bedoeld voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvende partijen. Deelnemers krijgen inzicht in de mogelijkheden van contractwijzigingen na een aanbesteding, mogelijkheden tot beëindiging van een contract na een aanbesteding en hoe conflicten in de uitvoeringsfase intelligent op te lossen om daarmee rechterlijke tussenkomst te voorkomen. 

Inhoud van de kennis-sessie
Met regelmaat is de inkt van een na een aanbestedingsprocedure gesloten contract nog niet droog of de eerste wijzigingen op het contract worden door de aanbestedende dienst of de opdrachtnemer al voorgesteld. Met de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is er sinds 1 juli 2016 een gewijzigd juridisch kader voor het wijzigen van een overheidscontract na aanbesteding. Er bestaat nu meer duidelijkheid over hoe contractspartijen bijvoorbeeld dienen om te gaan met het al dan niet toestaan van meer of juist minder werkzaamheden, het plotselinge faillissement van een onderaannemer van de opdrachtnemer, het doorvoeren van prijswijzigingen etc. Dit nieuwe juridische kader en de toepassing hiervan in de praktijk zullen tijdens de kennissessie de revue passeren. 

Daarnaast kan de uitvoering van een contract tot problemen leiden bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Op welke wijze kunnen partijen tot beëindiging van de overeenkomst overgaan en wat zijn de gevolgen? In sommige gevallen kan de opdrachtgever na beëindiging van het contract gebruik maken van een Wachtkamerconstructie. Waar moeten partijen dan op letten? Tijdens de bijeenkomst komen de antwoorden op deze vragen aan de orde.

Beëindiging van de overeenkomst is soms onoverkomelijk, maar meestal niet gewenst. Het kost veel geld en energie en meestal is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Integraal conflictmanagement waarbij (uitvoerings-)geschillen binnen een organisatie intelligent worden opgelost voorkomt voortijdige beëindiging van overheidscontracten waarbij een goede commerciële relatie wordt behouden. Tijdens de kennissessie wordt inzicht gegeven in de escalatie van conflicten en de efficiënte aanpak hiervan.

Trainers
De training wordt gegeven door de volgende trainers

Ali Rassa - Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten

Leopold Sueters - Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten

Chantal Bartels - Bartels | ABC

Stephan Corvers - Corvers Procuement Services


Datum en locatie
Datum nog nader te bepalen (oktober 2019)
De Zandkamer - 's-Hertogenbosch 

Kosten
€ 195, excl. BTW per deelnemer (incl. lunch)

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte gebracht worden zodra deze kennis-sessie een definitieve datum heeft? Geef dit aan via dit online formulier .

Deze training kan ook als incompany training worden verzorgd.
Informeer naar de mogelijkheden.