U bevindt zich hier:

Kennis-sessie 'Tips en valkuilen bij wijzigingen en Agenda-button-19-maart.png
beëindiging overheidscontracten' 


Doel en doelgroep

Deze kennis-sessie is bedoeld voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvende partijen. Deelnemers krijgen inzicht in de mogelijkheden van contractwijzigingen na een aanbesteding, mogelijkheden tot beëindiging van een contract na een aanbesteding en hoe conflicten in de uitvoeringsfase intelligent op te lossen om daarmee rechterlijke tussenkomst te voorkomen. 

Inhoud van de kennis-sessie
Met regelmaat is de inkt van een na een aanbestedingsprocedure gesloten contract nog niet droog of de eerste wijzigingen op het contract worden door de aanbestedende dienst of de opdrachtnemer al voorgesteld. Met de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is er sinds 1 juli 2016 een gewijzigd juridisch kader voor het wijzigen van een overheidscontract na aanbesteding. Er bestaat nu meer duidelijkheid over hoe contractspartijen bijvoorbeeld dienen om te gaan met het al dan niet toestaan van meer of juist minder werkzaamheden, het plotselinge faillissement van een onderaannemer van de opdrachtnemer, het doorvoeren van prijswijzigingen etc. Dit nieuwe juridische kader en de toepassing hiervan in de praktijk zullen tijdens de kennissessie de revue passeren. 

Daarnaast kan de uitvoering van een contract tot problemen leiden bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Op welke wijze kunnen partijen tot beëindiging van de overeenkomst overgaan en wat zijn de gevolgen? In sommige gevallen kan de opdrachtgever na beëindiging van het contract gebruik maken van een Wachtkamerconstructie. Waar moeten partijen dan op letten? Tijdens de bijeenkomst komen de antwoorden op deze vragen aan de orde.

Beëindiging van de overeenkomst is soms onoverkomelijk, maar meestal niet gewenst. Het kost veel geld en energie en meestal is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Integraal conflictmanagement waarbij (uitvoerings-)geschillen binnen een organisatie intelligent worden opgelost voorkomt voortijdige beëindiging van overheidscontracten waarbij een goede commerciële relatie wordt behouden. Tijdens de kennissessie wordt inzicht gegeven in de escalatie van conflicten en de efficiënte aanpak hiervan.

Bekijk hier de digitale folder inclusief het het complete programma

Trainers
De training wordt gegeven door de volgende trainers

Leopold Sueters - Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten

Ali Rassa - Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten

Chantal Bartels - Bartels | ABC


Datum en locatie
Dinsdag 19 maart 2019, 12.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.
De Zandkamer te 's-Hertogenbosch

Deelnamekosten
De kosten voor deelname zijn 195,- EURO (excl. BTW) per deelnemer.

Aanmelden
Momenteel wordt gekeken naar een nieuwe datum voor deze kennis-sessie. Heeft u interesse in deze kennis-sessie en wilt u graag op de hoogte gebracht worden zodra er een nieuwe datum gepland is, dan kunt u dat via dit formulier online aangeven. 

Deze training kan ook als incompany training worden verzorgd.
Informeer naar de mogelijkheden.