U bevindt zich hier:

Agenda-12-september.pngKennis-sessie De afgewezen inschrijver bij aanbestedingen


Donderdag 12 september 2019
(Aanmelding voor deze training is niet meer mogelijk)

Deze training is bedoeld voor zowel inkopers van aanbestedende diensten als voor de tender- en accountmanagers bij ondernemers die willen leren hoe zij het beste gunning en afwijzing bij een aanbesteding efficiënt kunnen aanpakken. Dit op een wijze die recht doet aan de positie en belangen van de inschrijver en de aanbestedende dienst.

U krijgt het juridische kader toegelicht waar de aanbestedende dienst aan moet voldoen bij motivering en afwijzing en waar de inschrijver recht op heeft.  U krijgt ook gesprekstechnieken aangereikt die u ondersteunen uw eigen positie te versterken en uw belangen toe te lichten met respect voor de andere partij. Door een serieuze en professionele aanpak van gunning, motivering en afwijzing wordt de kans op een klacht of gerechtelijke procedure aanzienlijk verkleind.

Bestemd voor

  • Iedere inkoper of medewerker binnen een aanbestedende dienst die betrokken is bij de afronding van aanbestedingen en zijn kennis en vaardigheden verder wil ontwikkelen om gerechtelijke procedures te voorkomen.
  • Iedere tendermanager of medewerker binnen een onderneming die betrokken is bij het inschrijven op Europese aanbestedingen en zijn kennis en vaardigheden verder wil ontwikkelen om te kunnen beoordelen of hij terecht is afgewezen en wil leren van mogelijk gemaakte fouten bij inschrijvingen.

Er wordt uitgegaan van basiskennis van het aanbestedingsrecht.

Doelstelling
Aan het einde van deze training is de deelnemer beter in staat om professioneel om te gaan met gunning en afwijzing bij een aanbesteding. U  krijgt praktische oefeningen waarbij daadwerkelijk aandacht hebben voor de positie van zowel de aanbestedende dienst als de afgewezen inschrijver en ieders belangen bij de aanbesteding centraal staan. 

Onderwerpen die in deze training aan de orde komen
Aandachtspunten ten behoeve van de beoordelingsfase voor een deugdelijke motivering van een afwijzing.

  • De eisen waaraan een gunningsbeslissing en de motivering van de afgewezen inschrijvers moeten voldoen. Hoe ver reikt de motiveringsverplichting van een aanbestedende dienst: waar heeft de inschrijver recht op en welke informatie hoeft de aanbestedende dienst niet te geven? In hoeverre kan een aanbestedende dienst een reeds gegeven motivering herzien? Hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie van inschrijvers?
  • Vanuit de positie van de aanbestedende dienst: hoe voer je het gesprek met de afgewezen inschrijver. Hoe kom je erachter wat er werkelijk speelt bij de inschrijver? Hoe kun je het gesprek zo voeren dat de inschrijver zich gehoord voelt en je de stap naar een klacht of procedure verkleint, dan wel weet te voorkomen.
  • Wat te doen als er toch een klacht wordt ingediend of een gerechtelijke procedure wordt gestart? Hoe pakt u dat zo professioneel mogelijk aan binnen uw organisatie?
  • Vanuit de positie van de afgewezen inschrijver: Hoe voer je het gesprek zonder dat de relatie met een potentiele opdrachtgever wordt beschadigd? Hoe krijg je de informatie die je nodig hebt om je juridische positie in te schatten?


Download hier het programma  of  de uitgebreide folder

Werkwijze
Kennisoverdracht in plenaire sessies wordt afgewisseld met praktische oefeningen op basis van casuïstiek van de trainers. De  basistechnieken voor goede communicatie komen aan bod en worden geoefend in rollenspellen. 
Om goed te kunnen oefenen is er een maximum van 12 deelnemers per training.

Trainers

Leopold Sueters - Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten

Ali Rassa - Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten

Chantal Bartels - Bartels | ABC

Datum en locatie
Datum & tijd:     Donderdag 12 september 2019, vanaf 12 uur tot ongeveer 16.45 uur 
                            (ontvangst met lunchbroodjes)
                        (Aanmelding voor deze training is niet meer mogelijk)
Locatie:             De Zandkamer - 's-Hertogenbosch  (vlakbij het NS-station)

Kosten
€ 195, excl. BTW per deelnemer (incl. lunch)

Aanmelden
Aanmelding voor deze training is helaas niet meer mogelijk.
Heeft u interesse in een eventuele volgende editie van deze training, laat het ons dan weten via het online formulier. Dan houden we u op de hoogte van een nieuwe datum.

 

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte gebracht worden zodra deze kennis-sessie een definitieve datum heeft? Geef dit aan via dit online formulier

Deze training kan ook als incompany training worden verzorgd.
Informeer naar de mogelijkheden. 

De laatste editie van de kennis-sessie De afgewezen inschrijver bij aanbestedingen kreeg een overall cijfer van 8,0 !

De laatste editie van de kennis-sessie Tips en valkuilen bij wijziging en beëindiging overheidscontracten kreeg een overall cijfer van 8,3 !


Daarnaast kreeg de laatst gegeven workshop Succesvol aanbesteden van ICT-opdrachten gemiddeld een !

 


Download de folder

 

Button_Aanmelden_green.png