U bevindt zich hier:
  • Home
  • Privacyverklaring De Aanbestedingsacademie

Privacyverklaring 
De Aanbestedingsacademie

Versie 0.1 – mei 2018

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze dienstverlening verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van De Aanbestedingsacademie. De Aanbestedingsacademie is een gezamenlijk label van Corvers Procurement Services BV en Aanbestedingsadvocaten. U dient zich ervan bewust te zijn dat bovengenoemde partijen niet verantwoordelijk zijn voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy-beleid te accepteren.

De Aanbestedingsacademie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Aanbestedingsacademie  zal zich ten allen tijde houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het gebruik van verzamelde gegevens

 

Verwerkingsdoelen contactgegevens

In een aantal gevallen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, zoals persoonsnaam, organisatie en een emailadres en/of telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde diensten te kunnen leveren.

We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek uw aanmelding voor een training te kunnen verwerken, de relatie met u te onderhouden in relatie tot uw deelname aan een training of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden of om u op uw verzoek toe te voegen aan het mailbestand voor onze informatie-mailing.
De persoonsgegevens zijn in die gevallen noodzakelijk om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Het is in die gevallen ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Informatie-mailingen
Wij informeren klanten en mogelijk geïnteresseerden graag over geplande trainingen, activiteiten en mogelijke aanbiedingen met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat hiertoe expliciet toestemming gegeven is. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend heeft u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen en u uit te schrijven voor onze mailingen.

Gebruik van het contactformulier
De gegevens van een ingevuld contactformulier gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u dit formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze diensten of het aanmelden voor een training. Alleen de gegevens die u zelf invult, worden bewaard. Alle personen die een contactformulier insturen en/of die deelnemen aan een training worden standaard opgenomen in de mailinglijst en daarmee op de hoogte gehouden van geplande trainingen, activiteiten en aanbiedingen. Eenieder kan zich op elk moment afmelden voor deze mailingen via een link onderaan de mailing.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij verzamelen deze gegevens om een beter inzicht te krijgen in onze website-bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Op basis van het inzicht in hoe onze gebruikers de website gebruiken, kunnen we eventueel de website aanpassen en andere diensten aanbieden.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De Aanbestedingsacademie / Corvers of die van onze websitebeheerder c.q. hostingpartij. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of gedeeld met andere partijen. Het gebruik van Google Analytics op onze site is zodanig ingesteld dat data geanonimiseerd wordt. We kunnen daarmee uw bezoek niet herleiden tot een IP-adres.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social-media buttons en kanalen
De social-media buttons op onze website bevatten slechts een link naar de desbetreffende social-media platformen en bevatten verder geen (third-party) cookies. Op het moment dat u zich actief via deze social-media platformen aanmeldt voor ons social-media kanaal, geeft u daarmee toestemming om u via het betreffende platform te informeren.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Alle in deze privacyverklaring beschreven gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Aanbestedingsacademie / Corvers (welke zich bevinden binnen Europa) of die van onze websitebeheerder c.q. hostingpartij met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of gedeeld met andere partijen.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wanneer u een e-mail of andere berichten (zoals een online contactformulier) naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Ook contactgegevens in het kader van deelname aan trainingen worden door ons bewaard.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking:

  • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar;
  • Deelnemersgegevens aan trainingen in ons administratie- of marketingsysteem: 5 jaar;
  • Voor sollicitaties: 4 weken na afronding van de betreffende sollicitatieprocedure, tenzij toestemming is gevraagd en verkregen de gegevens langer in ons bestand te houden voor mogelijke toekomstige vacatures;
  • Voor het toesturen van aangevraagde informatie en/of het uitbrengen van offertes en/of het uitvoeren van opdrachten: gegevens blijven in ons systeem tenzij de betreffende persoon/partij aangegeven heeft hiertegen bezwaar te hebben;
  • Voor het toesturen van onze nieuwsbrief / info-mailingen: gegevens blijven in het bestand zolang de betreffende persoon zich niet hiervoor afmeldt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij bieden alle personen en partijen waarvan wij gegevens hebben geregistreerd de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van de persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief of communicatie
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor de mailingen. Indien u aan heeft gegeven geen mailingen meer te willen ontvangen, zullen wij uw mailadres binnen 2 weken verwijderen uit ons mailbestand.

Verzoek tot inzage, verwijdering of aanpassing
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage daadwerkelijk door uzelf is gedaan, vragen wij u in dat geval een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
U kunt – ter bescherming van uw privacy – in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We reageren zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

Versiebeheer van deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Verklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website. Bovenaan deze verklaring vindt u de verwijzing naar de versie van de verklaring.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de registratie van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

De Aanbestedingsacademie
Julianaplein 21
5211 BB ‘s-Hertogenbosch
073-612 6125219
info@aanbestedingsacademie.nl