U bevindt zich hier:
 • Workshops & Kennis-sessies
Masterclass innovatiegericht inkopen, selectie en gunning

Masterclass innovatiegericht inkopen, selectie en gunning

2 april 2019
Deze masterclass van één dag is bedoeld voor de ervaren inkoper waarbij in het ochtendgedeelte praktijkhandvatten worden gegeven met betrekking tot innovatiegerichte overheidsopdrachten. In het middaggedeelte zullen met betrekking tot de selectie- en gunningsfase capita selecta aan de orde komen die in de praktijk vaak aanleiding geven tot geschillen.

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Precommerciële inkoop
 • Aanbesteden van innovatieve oplossingen
 • Hoe de ‘Wat-vraag’ helder te krijgen – behoefte- en marktanalyse & tools
 • Hoe voer ik een goede marktconsultatie uit – de validatie met de markt
 • Het opstellen van een deugdelijke business-case
 • De vertaling naar de aanbestedingsstrategie, vraagmethodiek en aanbestedingsdocumenten
 • Bepalen verhouding wegingsfactoren prijs en kwaliteit in kader gunningscriterium beste prijs-kwaliteit
 • Value engineering

 • Tips en valkuilen bij het opstellen van referentie-eisen
 • Geschiktheidseisen inzake kwaliteits- en milieubeheer
 • Beroep op bekwaamheden van derden
 • Mag van een inschrijver worden verlangd dat hij de werkzaamheden zelf verricht
 • Aandachtspunten bij de inrichting van een selectiefase
   
 • Ervaring van personeel als gunningscriterium
 • Hanteren van een presentatie, gebruikerstesten en Proof of Concept
 • Tips en valkuilen bij het hanteren van gunningscriteria- en modaliteiten
 •  (On)mogelijkheid van het doorvoeren bestekswijzigingen tijdens de aanbestedingsprocedure
 • Herstel van gebreken in de inschrijving: wanneer toegestaan?
 • Tips en valkuilen bij beoordeling inschrijvingen
 • Gunningsbeslissing: hoe te motiveren
   
 • Praktijkcasus
    

Trainers
Ali Rassa               - Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten
Leopold Sueters     - Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten
Ramona Apostol     - Corvers Procurement Services
Stephan Corvers     - Corvers Procurement Services

Datum en locatie
Datum:    Donderdag 2 april 2019, ontvangst 9.15 uur - 17.00 uur
Locatie:   NBC Congrescentrum Nieuwegein

Kosten
€ 595, excl. BTW per deelnemer (incl. lunch)

Interesse
Heeft u interesse in deze masterclass en/of wilt u aan deze training deelnemen dan kunt u zich via dit formulier online aanmelden.

 

Terug